S.H.E 奇幻旅程(旅程版)

magicride
2004.02.13
华研
HIM-2025A2
Playtime:42:18

 1. 波斯猫 3:50
  曲/编:王治平   词:武雄
 2. 十面埋伏 4:06
  曲/编:J Wu   词:施人诚
 3. 他还是不懂 4:14
  曲/编:王治平   词:徐世珍
 4. Only Lonely 3:56
  曲:Souther/John David   词:于光中   编:王治平
 5. 找不到 4:01
  曲:Funck   词:Zakky   编:钟兴民
 6. 五天四夜 4:07
  曲:张正宗   词:姚若龙   编:郭建良@喜欢音乐
 7. 安全感 4:16
  曲/编:王治平   词:施人诚
 8. Never Mind 4:49
  曲:左安安   词:黄伟文   编:Terence Teo
 9. 茱罗纪 4:55
  曲/编:李天龙   词:姚若龙
 10. 一起开始的旅程 4:01
  曲:Neo Ivy@喜欢音乐   词:施人诚   编:Martin
分享按钮

相关唱片

发表评论

您的评论