Twins EP

Twins EP2001.08.21
英皇
EEG-1032
Playtime:20:22

 1. Compurter Data Not Playable
 2. Compurter Data Not Playable
 3. Compurter Data Not Playable
 4. Compurter Data Not Playable
 5. 快熟时代 3:37
  曲/编:伍乐城   词:黄伟文
 6. 明爱暗恋补习社(Assembly Mix) 3:29
  曲/编:伍乐城   词:黄伟文
 7. 女校男生 3:23
  曲/编:伍乐城   词:林夕
 8. 换季 3:20
  曲/编:谢国维   词:陈少琪
 9. 盲头乌蝇 3:11
  曲:温应鸿   词:梁芷珊   编:舒文
 10. 明爱恋补习社(After School Mix) 3:19
分享按钮

相关唱片

发表评论

您的评论