Joey Yung × Hacken Lee Concert 2015

2015.12.24 英皇 EEG-V126D Playtime:77:03 / 56:11 / 67:52
Joey Yung × Hacken Lee Concert 2015

 1. Overture 1:50
 2. 未知 3:54
 3. 请你早睡早起 3:24
 4. 神魂颠倒 2:12
 5. 3:25
 6. 嘭门 2:57
 7. 2:17
 8. 一拍两散/罪人 4:38
 9. 偷偷摸摸 3:30
 10. 16号爱人 4:16
 11. 我不会唱歌 3:48
 12. 破相 3:53
 13. 么近(那么远) 5:15
 14. 心淡 2:40
 15. 情非首尔/逃避你 2:29
 16. 爱不释手 3:23
 17. 天窗 4:05
 18. Mad About You 3:28
 19. 分身术 4:38
 20. 习惯失恋 4:00
 21. 飞花 3:34
 22. 争气 3:27

 1. 月半小夜曲 4:26
 2. 你最重要 4:36
 3. 痛爱 3:45
 4. 大会堂演奏厅/小小(音乐) 6:48
 5. 相爱很难 3:46
 6. 世界真细小 3:58
 7. 爱一个人 3:18
 8. 合久必婚 4:11
 9. 纸牌屋 7:03
 10. Medley:空港/夏日之神话/心花怒放/护花使者/隆重登场/红日 14:22
 1. 女皇 2:45
 2. 高妹/高妹正传 3:04
 3. 告别校园时 2:03
 4. 2:03
 5. 深深深 2:37
 6. 没有你 嬴了世界又如何 2:43
 7. 刻不容媛 5:53
 8. 依然相爱 2:06
 9. 我的骄傲 2:08
 10. 只想你会意 2:28
 11. 啜泣 2:58
 12. 缘份 4:46
 13. 一千零一夜 2:29
 14. 爱一个 上一课 2:17
 15. 富士山下 3:10
 16. 墙纸 2:52
 17. 好戏之人 2:37
 18. 搜神记 3:23
 19. 一生不变 2:51
 20. 花千树 2:26
 21. 旧欢如梦 3:04
 22. 万千宠爱在一身 4:12
 23. 特别嘉宾 2:58
分享按钮

相关唱片

发表评论

您的评论